SamochodyElektryczne.org

Analiza rozwoju i obciążenia sieci szybkich ładowarek Tesli

Tesla Motors posiada już największą i najbardziej wykorzystywaną sieć szybkiego ładowania, złożoną z urządzeń o najwyższych mocach. Tu wszystko jest „naj”

Tesla Superchargers - zobacz całą galerię

Tesla Motors od jesieni 2012r. rozwija własną, dedykowaną dla samochodów Tesla Model S (i kolejnych modeli) infrastrukturę szybkiego ładowania. Postęp budowy jest imponująco szybki biorąc pod uwagę, że jest to sieć stacji budowana przez jedną firmę dla wciąż jednego modelu auta. Liczba szybkich ładowarek innych standardów niekoniecznie rośnie tak szybko.

Ponad 220 stacji i blisko 600 zainstalowanych Superładowarek

Tesla przekroczyła niedawno poziom 200 stacji (wcześniejszy wpis), a ich aktualna liczba wynosi już co najmniej 221. Nie są to jednak pojedyncze, jednostanowiskowe szybkie ładowarki tak jak w przypadku pozostałych standardów, lecz na ogół stacje złożone z kilku Superładowarek (o mocy 120 kW lub niekiedy 135 kW), z których każda może równolegle obsługiwać dwa auta, rozdzielając między nie dostępną moc. Superładowarek jest 593, a zatem całkowita liczba stanowisk wynosi 1186. Średnio stacje posiadają blisko 3 Superładowarki i 6 stanowisk.

Najwięcej stacji szybkiego ładowania Tesli znajduje się w Ameryce Północnej - 121, ale w ostatnim czasie najszybciej przybywa ich w Europie - 74 oraz w Azji - 20.

W Polsce pierwsze Superładowarki w 2015r.

Plan instalacji sieci stacji szybkiego ładowania Tesla Motors w Europie - rok 2016 (12.10.2014) Plan instalacji sieci stacji szybkiego ładowania Tesla Motors w Europie - rok 2016 (12.10.2014)

Według prowizorycznej mapy stacji szybkiego ładowania, pierwsze Superładowarki Tesli pojawią się w Polsce w przyszłym roku. Mapa wskazuje na razie 5 lokalizacji dla 2015r. (wcześniejszy wpis) oraz 7 lokalizacji w 2016r. Plany te jednak mogą jeszcze ulec zmianie.

Można spodziewać się, że w Polsce będą instalowane najmniejsze stacje z jedną Superładowarką i dwoma stanowiskami z uwagi na wciąż niewielką liczbę aut Tesli na naszym rynku.

Liczba stacji szybkiego ładowania Tesli

Analiza obciążenia Superładowarek

Stacja szybkiego ładowania Tesla Motors Stacja szybkiego ładowania Tesla Motors

Zakładając moc każdego urządzenia na poziomie 120 kW, Tesla posiada łącznie 71 MW mocy zainstalowanej. Najnowsze raporty dostarczonej energii wskazują natomiast, że miesięcznie Tesla Motors prawdopodobnie dostarcza już około 2 GWh energii miesięcznie (wcześniejszy wpis). Przy takim poziomie i założeniu pracy z pełną mocą jest to poziom wykorzystania 3,9% czasu. Biorąc jednak pod uwagę, że moc ładowania szybko spada wraz ze wzrostem stanu naładowania akumulatorów, może należałoby upatrywać rzeczywistego czasu pracy urządzeń gdzieś w okolicach 10%.

8-10% byłoby wynikiem bardzo wysokim, który jest absolutnie nieosiągalny dla innych sieci ładowania - mimo, że wiele z nich jest bezpłatna. Dla porównania obciążenie sieci Electric Highway (głównie szybkich ładowarek) w Wielkiej Brytanii zawiera się między 1, a 2% (wcześniejszy wpis). Słabo wypadają także obciążenia innych sieci takich jak na przykład Car Charging Group (wcześniejszy wpis), ChargePoint (wcześniejszy wpis 1, wcześniejszy wpis 2), Charge Your Car (wcześniejszy wpis) oraz w Kolumbii Brytyjskiej (wcześniejszy wpis).

Ilość energii pobranej z Superładowarek Tesli
Okres Skumulowana ilość pobranej energii Średnia miesięczna ilość pobieranej energii
17.10.2013 1,4 GWh -
20.12.2013 2,1 GWh około 350 MWh
24.04.2014 4,9 GWh około 700 MWh
23.05.2014 5,8 GWh około 900 MWh
czerwiec 2014r. ≈7 GWh > 1 GWh
15.09.2014 11,8 GWh blisko 2 GWh
Tabela 1: Ilość energii pobranej z Superładowarek Tesli

Źródła

Komentarze (0)

Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.