SamochodyElektryczne.org

Konferencja Innowacyjne rozwiązania w przemyśle transportowym

Master Institute wraz z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji (PIMOT), Ekoenergetyką - Zachód, NGV Polska i cng auto oraz partnerami zapraszają na konferencję Innowacyjne rozwiązania w przemyśle transportowym - Pojazdy CNG i EV


Master Institute wraz z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji (PIMOT), Ekoenergetyką - Zachód, NGV Polska i cng auto oraz partnerami zapraszają na konferencję Innowacyjne rozwiązania w przemyśle transportowym - Pojazdy CNG i EV. Wydarzenie będzie miało miejsce 8-9 listopada w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Podczas konferencji w hali targowej zaprezentowane mają zostać zarówno pojazdy zasilane CNG jak i auta elektryczne oraz infrastruktura do ich ładowania. W szczegółowym programie można znaleźć kilka referatów związanych bezpośrednio z EV:

 1. Rozwój rynku aut elektrycznych oraz upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez bardziej ekologiczne i ekonomiczne wykorzystanie pojazdów firmowych (Prelegent: Przemysław Łaszczewski, Prezes, e+ electric mobility)
 2. Terminale ładowania pojazdów elektrycznych – aspekty techniczne, budowa infrastruktury do ładowania (Prelegent: Mr. Johen Kassebohm - Inka-Engineering i Mr. Masanori Sakanashi Marubeni Corporation)
 3. Perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwój rynków samochodów elektrycznych oraz plug-in hybryd następnych krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Bułgarii. (Prelegent: analityk Frost & Sullivan International Spółka Akcyjna Oddział w Polsce)
 4. Zasady sprzedaży energii elektrycznej z terminali – obowiązujące uwarunkowania prawne. Czy potrzebne są zmiany prawa? (Prelegent: Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki)
 5. System zarządzania i monitorowania infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na przykładzie systemu Galactico oraz przedstawienie produktów firmy i ich wykorzystanie pod kątem inteligentnych sieci smartGrid (Prelegent: Bartosz Kubik, Ekoenergetyka-Zachód s.c.)
 6. Projekt e-mobility Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie EVUE (Prelegent: dr inż Robert Życiński, Pełnomocnik Prezydenta ds. Wspierania Innowacyjności, Urząd Miasta Katowice)
 7. Nowy łańcuch wartości: OZE - EV - Smart Grid - Pakiet 3x20. Analiza korzyści w tym łańcuchu i propozycja ich alokacji (Prelegent: prof. dr hab. Jan Popczyk, Politechnika Śląska)
 8. Możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart Grid (Prelegent: Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury i Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu w Urzędzie m. st. Warszawy)
 9. Dotacje na rozwój rynku pojazdów elektrycznych – przegląd dostępnych programów finansowania, wnioski o dofinansowanie (Prelegent: przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)Komunikat prasowy Master Institute [1]

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEMYŚLE TRANSPORTOWYM
POJAZDY ZASILANE CNG I ELEKTRYCZNE

MASTER INSTITUTE, PIMOT, Ekoenergetyka-Zachód, NGV Polska, cng auto wraz z partnerami zapraszają na konferencję INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEMYŚLE TRANSPORTOWYM – POJAZDY CNG i EV organizowaną w dniach 8-9 listopada w Warszawie. Udział potwierdziło wielu znamienitych ekspertów zarówno z branży CNG i EV. Co najmniej do końca przyszłej dekady rosnąć będzie wolumen przewozów towarów i ludzi, a samochody będą dominowały jako środek ich transportu. Na pytanie jakie kroki należy przedsięwziąć aby pojazdy stały się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i można było z nimi realizować politykę zrównoważonego transportu, spróbują przedstawić organizatorzy podczas prezentowanych prelekcji. Szczegółowe informacje o konferencji: www.master-institute.pl lub pod nr telefonu (22) 333 73 43, biuro@master-institute.pl

Podczas konferencji w hali targowej zaprezentowane zostaną pojazdy zasilane CNG a także samochody elektryczne. Przewidujemy prezentacje infrastruktury dostępnej na rynku polskim i europejskim.

Do udziału zapraszamy:

 1. przedstawicieli samorządu,
 2. firmy z branży energetycznej i gazowej,
 3. przemysł transportowy,
 4. transport publiczny,
 5. floty,
 6. producenci samochodów, pojazdów,
 7. producenci podzespołów,
 8. firmy logistyczne,
 9. instytucje publiczne i naukowe.


Najważniejsze zagadnienia:

 1. Rynek gazu ziemnego dla celów transportowych w Europie
 2. Rynek gazu ziemnego dla celów transportowych w Polsce
 3. Uwarunkowania prawne, wsparcie państwa
 4. Rozbudowa i rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych
 5. Propozycje zmian w prawie. Czy wolno sprzedawać energię elektryczną z terminali – uwarunkowania prawne
 6. System zarządzania i monitorowania infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na przykładzie systemu Galactico oraz przedstawienie produktów firmy i ich wykorzystanie pod kątem inteligentnych sieci smartGrid
 7. Wykorzystanie gazu ziemnego i energii elektrycznej w transporcie
 8. Projekt e-mobility Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie EVU
 9. Dostawy paliwa, wsparcie techniczne, merytoryczne, finansowe
 10. Zastosowanie CNG w autobusach
 11. Rozwoju rynku aut elektrycznych oraz upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez bardziej ekologiczne i ekonomiczne wykorzystanie pojazdów firmowych
 12. Wykorzystanie biogazu do zasilania autobusów komunikacji miejskiej. Europejski Projekt Badawczy „Baltic Biogas Bus"
 13. GasHighway - doświadczenia europejskie w zakresie wykorzystania biogazu do celów transportowych
 14. Inwestycja w stację tankowania CNG - studium przypadku
 15. Produkcja i uszlachetnianie biogazu z przeznaczeniem na cele transportowe - studium przypadku
 16. Stacje tankowania NGV Autogaz. Technologie, wykorzystanie dla inwestorów, doświadczenia we wdrażaniu CNG w Polsce
 17. Terminale ładowania pojazdów elektrycznych – aspekty techniczne, budowa infrastruktury do ładowania
 18. Aspekty techniczne zastosowania cng w transporcie
 19. Możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart Grid
 20. Wykorzystanie gazu ziemnego w pojazdach ciężkich
 21. Dotacje na rozwój rynku pojazdów elektrycznych – przegląd dostępnych programów finansowania, wnioski o dofinansowanie
 22. Inteligentne systemy zarządzania transportem - technologie telekomunikacyjne, informatyczne, automatyki i pomiarowe
 23. Pozyskiwanie środków na projekty badawczo-rozwojowe, dopłaty do terminali


W załączeniu szczegółowy program wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Zapraszamy do rezerwacji miejsca już dziś.

Kontakt w sprawie uczestnictwa: (22) 333 73 43

Monika Gołaszewska mgolaszewska@master-institute.pl, (22) 333 73 06

Katarzyna Wilk kwilk@master-institute.pl, (22) 333 73 07

Kontakt w sprawie wystąpienia, wystawiennictwa: Anna Janiga, ajaniga@master-institute.pl, 604050480

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami

Źródła

Komentarze (0)

Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.