SamochodyElektryczne.org

Alians Renault-Nissan, PSA i Mitsubishi promują "EV Ready"

Alians Renault-Nissan, PSA Peugeot Citroën i Mitsubishi Motors Corporation podjęły decyzję o opracowaniu i promocji rekomendacji technicznej dla infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, która ma zagwarantować jej zgodność z pojazdami elektrycznymi w Europie

Renault Kangoo Maxi Z.E. - zobacz całą galerię

Alians Renault-Nissan, PSA Peugeot Citroën i Mitsubishi Motors Corporation podjęły decyzję o opracowaniu i promocji rekomendacji technicznej dla infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, która ma zagwarantować jej zgodność z pojazdami elektrycznymi w Europie. Rekomendacja zostanie oparta na obecnym znaku "EV Ready" wprowadzonym pierwotnie przez firmy Renault i Schneider Electric w celu potwierdzenia kompatybilności ogólnodostępnych terminali ładowania z samochodami elektrycznymi. EV Ready ma zagwarantować, że niezależnie od producenta, infrastruktura do ładowania będzie kompatybilna z wszystkimi samochodami elektrycznymi i hybrydowymi typu plug-in (PHEV) w Europie (w danym standardzie ładowania).

Rekomendacja ma obejmować wszystkie elementy systemu ładowania od transformatora niskiego napięcia zasilającego terminal do pojazdu elektrycznego. System oceny zgodności produktów ma zostać szczegółowo przedstawiony w nadchodzących miesiącach. Nad przystąpieniem do EV Ready pracuje dziś już ponad 60 firm - dostawcy energii elektrycznej, operatorzy sieci, dostawcy i instalatorzy terminali. Obecnie ocena zgodności polega na zasadzie połączenia deklaracji zgodności i rutynowych weryfikacji kompatybilności z pojazdami. Rozważa się także wprowadzenie konieczności certyfikacji zgodności przez akredytowane laboratorium.Komunikat prasowy Renault [4]

ALIANS RENAULT-NISSAN, PSA I MITSUBISHI MOTORS PROMUJĄ „EV READY®”

Rozwiązanie techniczne dla infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych

Alians Renault Nissan, PSA Peugeot Citroën i Mitsubishi Motors ogłosiły decyzję w sprawie rozwoju i promowania rozwiązania technicznego opartego na aktualnym znaku towarowym „EV Ready®”, zastrzeżonym przez Renault i Schneider Electric dla publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych w Europie.

„EV Ready®” ma na celu zapewnienie na całym rynku europejskim zgodności infrastruktury oraz samochodów elektrycznych z hybrydowymi przy ładowaniu. Program ten jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi normami, a nawet uwzględnia dodatkowe kryteria. Obserwując z uwagą tworzenie przepisów normy CEI61851-1 ed.2.1 (obecnie w przygotowaniu) producenci firm partnerskich uwzględnią pełen opis i postać kryteriów certyfikacji. Szczegółowy program zatwierdzający zostanie ustalony w ciągu najbliższych miesięcy.

Obecny na rynku od czerwca 2010 r. program „EV Ready®” ma na celu rozszerzenie zakresu działania na inne marki i stanie się uznawanym rozwiązaniem w dziedzinie systemów ładowania samochodów elektrycznych. Z technicznego punktu widzenia program „EV Ready®” obejmuje zakres od niskonapięciowego transformatora do samochodu elektrycznego.

Koncepcja ta podkreśla ekonomiczne możliwości systemu i pozostaje otwarta na nowatorskie i przyszłościowe rozwiązania.

Ponad sześćdziesiąt europejskich przedsiębiorstw, począwszy od dostawcy prądu, poprzez operatorów sieci i poddostawców aż do producenta stacji ładowania, pracuje już nad rozwojem i rozpowszechnieniem „EV Ready®”.

Obecnie program zatwierdzający opiera się na zasadzie oświadczenia zgodności wystawionego przez sam podmiot odpowiedzialny, przy weryfikacji zgodności z samochodami producentów partnerskich. Rozważa się przekazanie postępowania weryfikacyjnego instytucji trzeciej (powierzenie międzynarodowej weryfikacji zgodności odrębnemu akredytowanemu organowi).

Komentarze (0)

Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.