SamochodyElektryczne.org

Miasta promujące samochody elektryczne

Zestawienie miast, które we własnym zakresie oferują przywileje dla posiadaczy samochodów elektrycznych

Renault Zoe - zobacz całą galerię

Bielsko-Biała

Bezpłatne parkowanie [12-13]

W uchwale VIII/101/2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, z dnia 26 maja 2015r., radni zwolnili posiadaczy pojazdów elektrycznych z opłat za parkowanie, o ile są oni mieszkańcami Bielska-Białej i otrzymają „kartę pojazdu elektrycznego”. Przywilej wszedł w życie w połowie czerwca 2015r.

Gdańsk

Bezpłatne parkowanie [9]

W uchwale XLVI/1033/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, z dnia 28 listopada 2013r., władze Gdańska zwolniły posiadaczy samochodów elektrycznych i hybrydowych z opłat za parkowanie „na specjalnie wydzielonych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania”. Przywilej powinien wejść w życie w grudniu 2013r.

Katowice

Bezpłatne parkowanie [1-2]

W uchwale XXXIV/755/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowic z dnia 6 marca 2013r., władze Katowic zwolniły posiadaczy samochodów elektrycznych i hybrydowych z opłat za parkowanie na terenie strefy płatnego parkowania Miasta Katowice. Do bezpłatnego postoju uprawnia „Karta pojazdu elektrycznego”, wydawana na 12-miesięcy na podstawie podania do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM). Przywilej obowiązuje od 2 kwietnia 2013r.

Kielce

Bezpłatne parkowanie [10-11]

W uchwale VIII/157/2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, radni zdecydowali o zwolnieniu z opłat za parkowanie (zerowa stawka) samochodów elektrycznych i hybrydowych. Uchwałę z 7 maja 2015r. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 1652, z dniem 15 maja, a ponieważ zaczyna ona obowiązywać po 14 dniach, za darmo parkować można od 29 maja 2015r. Wartość przywileju w porównaniu do cen abonamentów dla aut spalinowych wynosi 120 zł miesięcznie lub 1200 zł rocznie.

Szczecin

Symboliczna opłata za parkowanie [4-5]

Z dniem 3 września 2012r. w życie weszła uchwała NR XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania. Nowe przepisy wprowadziły dla właścicieli pojazdów elektrycznych (lub hybrydowych o emisji CO2 poniżej 100 g/km) opłatę zryczałtowaną 12-miesięczną 10 zł za parkowanie w strefie. Dla porównania standardowy abonament 12-miesięczny kosztuje 1500 zł.

Tarnów

Symboliczna opłata za parkowanie [3]

Na początku 2013r. w życie weszła uchwała NR XXVIII/404/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania. W myśl nowych przepisów mieszkańcy mogą wykupić abonament typu „E” na 12-miesięcy - uprawniający do postoju pojazdem elektrycznym (lub hybrydowym o emisji CO2 poniżej 100 g/km) na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania. Koszt zakupu wynosi 20 zł rocznie, co w porównaniu do standardowego abonamentu „T” za 1400 zł, oznacza oszczędność 1380 zł.

Toruń

Bezpłatne parkowanie [7-8]

Rada Miasta Torunia uprzywilejowała pojazdy elektryczne w uchwale NR 557/13 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowaniepojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. W myśl uchwały bezpłatnie parkować mogą pojazdy elektryczne (lub hybrydowe).

Tychy

Bezpłatne parkowanie [6]

Rada Miasta Tychy uprzywilejowała pojazdy elektryczne w uchwale NR XXX/623/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania. W myśl uchwały bezpłatnie parkować mogą pojazdy elektryczne (lub hybrydowe o emisji CO2 poniżej 100 g/km). Koszt zakupu abonamentu kwartalnego wynosi 135 zł, co rocznie oznacza oszczędność 540 zł.

Źródła

Komentarze (5)

Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

dodać myślę należy iż np. Katowice oferują darmowe parkowanie, ale wymagane jest zameldowanie w Katowicach, natomiast w regulaminie z Tychów nic nie pisze o potrzebie meldunku w Tychach. Myślę, że Katowice powinny zmienić ten zapis, tym bardziej iż ponoć ma nie być obowiązku meldunkowego.
skoro Katowice i Tychy to być może i inne miasta aglomeracji śląskiej warto sprawdzić, takie jak Gliwice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, nie wiem - pełno tego tam jest ;)
w Bielsku-Białej administracja jest mega skostniała i cyt. "nie planuje wspierać pojazdów elektrycznych"
  • RaveN

@highend
Dziękuję za informację.
możecie dopisać TYCHY:

http://mzuim.tychy.pl/oplaty-parkingowe.php

Użytkownicy dróg uprzywilejowani zerową stawką opłaty
w strefie płatnego parkowania:

Właściciele pojazdów elektrycznych oraz tych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km – na podstawie dowodu rejestracyjnego, w którym istnieje wpis, w pozycji P3 – EE. Pobierz wniosek o wydanie karty pojazdu elektrycznego.

Moje Bielsko-Biała nadal w ciemnej d....
proponuję dodać miasta promujące słupki i miejsca do ładowania (ostatnio chyba Suwałki w ramach rajdu pojazdów EV chcą zrobić słupek), a także miasta w Polsce niepromujące pojazdów EV wraz z uzasadnieniem i nazwiskami osób, które to napisały (służę mailami z mojego miasta)