SamochodyElektryczne.org

GreenWay zmuszony do ograniczenia mocy części stacji w Polsce do 40 kW

GreenWay nie może pozwolić sobie na ponoszenie kosztów stałych za moce umowne rzędu 150 kW, dlatego obniżył je ponad trzykrotnie i ograniczył moce ładowarek DC do 40 kW na połowie stacji (około 30)

Infrastruktura ładowania GreenWay Polska - zobacz całą galerię

Firma GreenWay Polska w połowie lipca poinformowała, że na około 30 stacjach ładowania (mniej więcej połowa wszystkich zainstalowanych) ogranicza maksymalną moc ładowania do 40 kW. Jako przyczynę podano zbyt wysokie koszty za moc umowną dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Spółka podaje, że gdy moc umowna wynosi 150 kW (wariant, gdy jednocześnie mogą ładować się trzy auta), koszty miesięczne z tego tytułu przekraczają nawet 3000 zł. Gdy moc ograniczy się do 40 kW, instalacja ładowarki podpada pod taryfę C11 (zasilanie trójfazowe do 63 A, 43,5 kW) i koszty wynoszą poniżej 200 zł miesięcznie.

Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że w miejscach gdzie GreenWay samodzielnie zawierał umowy z energetyką (inaczej może być w dużych obiektach handlowych), sprzęt zainstalowany przy dużym udziale dotacji, nie będzie wykorzystywał swojego potencjału. Nie będzie można ładować wielu aut jednocześnie, oraz maksymalna moc ładowania prądem stałym będzie ograniczona do 40 kW (cześć aut byłoby jednak w stanie wykorzystać chociażby 50 kW), a zatem wydłuży się czas ładowania. Niewykorzystany w pełni będzie też potencjał niektórych modeli zakupionych samochodów.

Ukłonem dla klientów ma być obniżka o około 10% cen ładowania (od 1 sierpnia 2018r.), w miejscach gdzie moc maksymalną ograniczono do 40 kW.

Nie da się ukryć, że biznes operatora infrastruktury ładowania nie jest dochodowy, co widzimy przede wszystkim na rynkach zachodnich. W warunkach Polski jest pewnie jeszcze trudniej niż na zachodzie. Decyzja GreenWay Polska jest więc zrozumiała - skoro firma ma przetrwać, musi ciąć koszty aby móc ewentualnie doczekać lepszych czasów.

Cennik GreenWay Polska

Greenway zdecydował, że będzie pobierał opłatę za ilość dostarczonej energii (kWh). Dodatkowo, jeśli sesja będzie dłuższa niż zakładany w cenniku czas, naliczana będzie także opłata za minutę, mająca na celu zapobiec blokowaniu stacji. Na razie jedynym sposobem pobierania opłat będzie pełna rejestracja z podaniem numerów karty płatniczej lub kredytowej w systemie Visa lub MasterCard.

Ceny różnią się w zależności od tego, czy korzystamy z szybkiej ładowarki prądu stałego (DC), aktualnie o mocy rzędu 50 kW, czy z terminalu prądu przemiennego (AC), zwykle trójfazowego o mocy 22 kW. Ponieważ opłata naliczana jest od pobranej energii, nie ma znaczenia typ auta i to jaką moc z danego punktu ładowania jest w ono stanie wykorzystać.

Cennik sieci ładowania Greenway Infrastructure Poland
Ładowanie Wielokrotne w Polsce
Obowiązuje klientów, którzy dokonali pełnej rejestracji celem korzystania z usługi przez czas nieokreślony.
Ładowanie DC:1,89 zł/kWh + 0,40 zł/min (ponad czas 45-minut)
Ładowanie DC, gdy moc obniżona do 40 kW:1,70 zł/kWh + 0,40 zł/min (ponad czas 60-minut)
Ładowanie AC:1,19 zł/kWh + 0,40 zł/min (ponad czas 180-minut)
Ładowanie Jednorazowe w Polsce
Obowiązuje klientów zamierzających skorzystać z usługi jednorazowo (DC +21%, AC +25%).
Ładowanie DC:2,29 zł/kWh + 0,40 zł/min (ponad czas 45-minut)
Ładowanie DC, gdy moc obniżona do 40 kW:2,06 zł/kWh + 0,40 zł/min (ponad czas 60-minut)
Ładowanie AC:1,49 zł/kWh + 0,40 zł/min (ponad czas 180-minut)
Ładowanie na Słowacji
Ceny takie jak w Polsce w wariancie Ładowania Wielokrotnego.
Ładowanie u partnerów roamingowych GreenWay
Stawki zależą od mocy i czasu ładowania.
Ładowanie DC 50 kW 2,70 zł/min
Ładowanie DC 22 kW 1,10 zł/min
Ładowanie AC 43 kW 2,70 zł/min
Ładowanie AC 11-22 kW 1,10 zł/min
Ładowanie AC <11 kW 0,30 zł/min
Tabela 1: Cennik sieci ładowania Greenway Infrastructure Poland (obowiązuje od 1 sierpnia 2018r.)
Greenway Infrastructure Poland - ładowarka Efacec Greenway Infrastructure Poland - ładowarka Efacec

Rejestracja i wydanie karty dostępowej są bezpłatne, ale po zgubieniu karty nowa kosztuje 25 zł. Zainicjowanie sesji ładowania przez operatora GreenWay na zlecenie kierowcy (np. gdy zapomniał karty dostępowej) kosztuje 10 zł, a uszkodzenie punktu ładowania wyceniono na 400 zł.

Powyższe ceny stanowią wielokrotność cen energii elektrycznej na rachunku domowym (zwykle 3x-5x), co jest w pełni zgodne z naszymi artykułami na temat komercyjnych sieci ładowania sprzed sześciu lat, gdy na szybkie ładowarki w Polsce nie było jeszcze widoków (wcześniejszy wpis 1, wcześniejszy wpis 2).

Oprócz kosztów energii, ceny muszą uwzględniać spore koszty inwestycje i stałe. W udostępnionych materiałach Greenway podaje, że aktualnie w Polsce koszt jednej ładowarki to 150 tys. zł, a koszt przyłącza o mocy 150 kW oznacza opłaty dla jednej ładowarki na poziomie ponad 2 tys. zł miesięcznie, niezależnie od stopnia jej wykorzystania.

  1. Greenway - cennik

Komunikat prasowy firmy Greenway Polska [1]

Stałe koszty ładowarek przyłączonych do OSD są tak wysokie, że GreenWay Polska obniży moc niektórych ze swoich stacji

Nowelizacja ustawy o elektromobilności dała zielone światło uruchomieniu nowych ładowarek samochodów elektrycznych. Mimo wprowadzenia wielu pozytywnych zmian w przepisach, wciąż istotną kwestią pozostaje stały koszt opłat za moc umowną dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), czyli energetycznych monopolistów. Branża postuluje wprowadzenie preferencyjnych taryf na okres rozwoju rynku elektromobilności. W związku z wysokimi opłatami za moc zamówioną, GreenWay Polska zmuszony jest obniżyć moc w nowo przyłączanych ładowarkach.

Operatorzy stacji ładowania samochodów elektrycznych ponoszą koszty mocy zamówionej bez względu na to, czy kierowcy korzystają z ładowarek, czy też nie.

– W przypadku stacji o mocy 150 kW, czyli szybkiej ładowarki pozwalającej jednocześnie ładować trzy samochody, to comiesięczny wydatek rzędu nawet ponad 3 tysięcy złotych – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska, największego operatora sieci ładowarek. – To bardzo duża bariera finansowa dla firm zamierzających rozwijać infrastrukturę ładowania w sytuacji, gdy popyt na usługi jest jeszcze niewielki. Na dziś nie ma możliwości uzyskiwania przychodów pokrywających tak wysokie koszty.

W związku z taką sytuacją GreenWay zdecydował o obniżeniu do 40 kW mocy w tych ładowarkach, które są przyłączone bezpośrednio do sieci Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Pozwala to na stosowanie taryfy C11, która przewiduje znacznie niższe opłaty za moc i obniżenie kosztów miesięcznych z tego tytułu do poziomu poniżej 200 zł. Po oddaniu do użytku ładowarek oczekujących obecnie na odbiór UDT, takich stacji w sieci GreenWay będzie około 30, co stanowi połowę wszystkich zainstalowanych do tej pory stacji. Zmiany te ominą ładowarki przyłączane do sieci wewnętrznych innych obiektów, gdzie obowiązują inne zasady rozliczeń za koszt energii.

– Nasza decyzja o obniżeniu mocy ma charakter biznesowy – mówi Rafał Czyżewski. – Musieliśmy zdecydować, czy przekazujemy nasze środki firmom energetycznym, czy inwestujemy je w dalszy rozwój sieci. Mimo, że moc ładowania uzależniona jest od innych czynników takich jak temperatura otoczenia czy poziom naładowania baterii, to jednak obniżenie mocy do 40 kW wydłuży w niektórych sytuacjach czas ładowania samochodu. Z tego powodu w ślad za obniżeniem mocy wprowadzamy obniżkę cen za nasze usługi na tych stacjach. Cena za kWh w przypadku ładowania DC będzie niższa o 10 proc., a czas bez opłat za minutę ładowania zostanie wydłużony do 60 minut.

– Wierzę że Ministerstwo Energii, które bardzo wspiera rozwój elektromobilności w Polsce, pochyli się i nad tym problemem – mówi Rafał Czyżewski. – Bardzo liczymy na to, że taryfy zostaną, przynajmniej czasowo, dostosowane do potrzeb tworzącego się rynku elektromobilności. Inaczej niezbędna infrastruktura ładowania samochodów będzie się rozwijać znacznie wolniej, niż wynika to z planów rządowych. Odbyłoby się to ze szkodą dla głównego celu, jakim jest rozwój elektromobilności w Polsce i redukcja smogu w miastach.

GreenWay Polska oznaczy sieci o obniżonej mocy na swojej mapie. Informacja będzie widoczna w aplikacji dla kierowców, co ułatwi zaplanowanie podróży. Zmiany w cenach dla ładowarek o obniżonej mocy obowiązywać będą od 1 sierpnia 2018 r.

Źródła

Komentarze (1)

Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

Decyzja jak najbardziej rozsądna i jak najbardziej zrozumiała. Lepiej niech te kasę greenway zainwestuje w nowe ładowarki i ogarnianie formalności z podłączaniem tych jeszcze nieaktywnych. Nikt przezcież póki co na tym nie ucierpi, a i ceny dla użytkowników poszły w dół, wiec tym bardziej widac ze wszystko rozgrywają bardzo szczerze