SamochodyElektryczne.org

← przejdź do indeksu kalkulatorów

Kalkulator pojemnności Peukerta i wykładnika Peukerta

Poniższy kalkulator pozwala na szacunkowe obliczenie pojemności Peukerta i wykładnika Peukerta dla danego akumulatora, na podstawie przynajmniej dwóch punktów - wartości prądu i czasu (przez który ten prąd popłynie z naładowanego akumulatora), za pomocą regresji liniowej.

Aby przeprowadzić obliczenia należy podać wartości prądu (z zakresu od 0,1 do 10000 A) i czasu (z zakresu od 0,1 do 1000 h) dla przynajmniej dwóch punktów (maksymalnie 10). Im więcej punktów zostanie podanych tym dokładniejszy może być wynik. Punkty należy wpisywać po kolei (pozostawiając niewykorzystane pola puste lub z wartościami "0"). Dane do obliczeń można znaleźć w specyfikacjach technicznych danego typu akumulatora. Nie należy zapominać, że pojemność Peukerta i wykładnik Peukerta zależą także od temperatury oraz wieku akumulatora.

Podpowiedź:

Jeżeli w specyfikacji jest napisane, że dany akumulator może oddawać prąd na przykład 25 A przez 100 minut, to dane mamy podane wprost (wystarczy zamienić czas w minutach na godziny).

Jeżeli natomiast w specyfikacji jest napisane, że dany akumulator osiąga na przykład 220 Ah przy prądzie 20 godzinnym to znaczy, że czas wynosi 20 h, a prąd 11 A (obliczony jako 220 Ah / 20 h).

Założenia

Punkty pracy do obliczeń
Punkt
[-]
Prąd
[A]
Czas
[h]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Resetuj

Komentarze (0)

Możliwość dodawania komentarzy jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.